Logotyp

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Płaska 4-10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu pod nr KRS 0000140000, posiadającym NIP 879-0169156, REGON 008039830. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty, telefonicznie 56 659 17 63, bądź drogą elektroniczną pod adresem: info@energoterm.pl.
 2. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ zostały nam one udostępnione w wyniku wcześniejszych bądź obecnych kontaktów biznesowych czy współpracy, lub pozyskaliśmy je z ogólnodostępnych źródeł, ale zawsze podanie ich miało charakter dobrowolny.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 RODO mówiący o tym, że:
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (lit. b),
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (lit. c),
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (lit. f)
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • Kontynuacji współpracy,
  • Zawarcia i realizacji umowy, kontraktu,
  • Nawiązania oraz podtrzymywania relacji biznesowych,
  • Realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji finansowej,
  • Potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Energoterm Sp. z o.o..
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO przydziela następujące uprawnienia:
  • prawo do dostępu do danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9. Administrator Danych zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo danych osobowych.

Rura z zaworem
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie i zadowoleni klienci najlepiej świadczą o naszej firmie. Sprawdź nas i dołącz do grona naszych klientów!

Skontaktuj się teraz
Logotyp

ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Pełny kontakt