REALIZACJE

 • Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź
  Umowa nr: POIS.09.02.00-00-043/10-00; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej na sieć z rur preizolowanych”.Przedmiot umowy obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w terenie zurbanizowanym miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź wraz z dostawą materiałów preizolowanych o łącznej długości 6.666,15 mb w zakresie średnic 2xDn32 – Dn600mm
  Inwestor: TAURON Ciepło S.A.Łączna wartość: 22.125.347,93 zł


 • Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Św. w celu zmniejszenia strat energii. - etap I
  Przedmiot  umowy obejmował wykonanie budowy podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w terenie zurbanizowanym - na terenie miasta Ostrowiec Św. Łącznie wybudowano sieci średnicy dn 350-600mm długości 2.164,40 mb.
  Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Łączna wartość: 5.350.392,70 zł


 • Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w obszarze zurbanizowanym w mieście Jasło p.n. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle"
  Przedmiot umowy obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej  w terenie zurbanizowanym miasta Jasło wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieci średnicy dn 350-400mm długości 1.500,87 mb.
  Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Łączna wartość: 3.730.162,69 zł


 • Budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1.803,80m w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zintegrowany System Transportu Szynowego Aglomeracji we  Wrocławiu - etap I i II - zadanie 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów"
  Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
  Łączna wartość: 6.900.000,00 zł


 • Roboty budowlane z dostawą materiałów w zakresie budowy preizolowanej magistrali cieplnej łączącej Elektrociepłownie „Miasto” z Ciepłownią „Zabobrze”
  w ramach projektu pn.: ”Likwidacja wysokoemisyjnego źródła ciepła z systemu ciepłowniczego w Jeleniej Górze”.
  Przedmiot umowy obejmował budowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej  oraz tradycyjnej w terenie zurbanizowanym miasta Jelenia Góra wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieć preizolowaną 2xDn350mm długości 4.607,91 mb
  Inwestor: ECO Jelenia Góra Sp z o.o.
  Łączna wartość: 11.311.122,75 zł

Copyright 2015
design studiobrando