OCHRONA ŚRODOWISKA

Pomimo, iż wiemy jak długa jest droga mająca za zadanie połączyć tradycyjne sposoby realizacji inwestycji budowlanych z dbałością i odpowiedzialnością za środowisko naturalne uważamy, że nie jest ona nam obca, a wręcz że już ją rozpoczęliśmy.

 

Przywiązujemy szczególną wagę do tego, aby każda nasza ingerencja
w środowisko naturalne wywarła na nie znikomy wpływ. Na liście priorytetów, podczas realizacji każdego z wykonywanych przez nas Projektów, główne miejsce zajmuje dbałość o należyte zachowanie stanu środowiska, zarówno podczas wykonywania prac, jak i po ich zakończeniu, poparte przestrzeganiem wdrożonych i uznanych certyfikatem wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005.

 

Włączając się w nurt działań proekologicznych realizowanych w naszym kraju, uczestniczyliśmy w budowie kotłowni opalanych biomasą, geotermalnych źródeł ciepła oraz systemów ciepłowniczych opartych na energii wód geotermalnych. Przy naszym udziale powstawała Ciepłownia Geotermalna w Pyrzycach oraz system ciepłowniczy realizowany w ramach programu geotermalnego uciepłownienia Podhala przez Geotermię Podhalańską w Zakopanem.Copyright 2015
design studiobrando