POLITYKA JAKOŚCI

Jakość naszych wyrobów i usług jest istotą tworzenia pozytywnego wizerunku naszej firmy dlatego nasze procesy technologiczne są ściśle kontrolowane i monitorowane. Produkty finalne spełniają wymogi towarzystw klasyfikacyjnych nadzorujących naszą produkcję. Posiadamy niezbędne zezwolenia, certyfikaty i atesty a nasz Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  certyfikowany przez TÜV  NORD  jest zgodny ze standardami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2004.

 

Polityka Zintegrowana

Copyright 2015
design studiobrando